แบบฟอร์มการประเมิน

English Español Filipino 中文 Русский 日本語 臺灣 한국어 Português Italian Francese Deutsch

สำเนาแบบฟอร์มการประเมินการท่องเที่ยวและคำแนะนำมีให้ดาวน์โหลด เมื่อส่งแบบฟอร์ม กรุณาตรวจสอบว่ามีหมายเลขประจำตัวการท่องเที่ยวของธุรกิจของคุณที่ระบุในจดหมายโต้ตอบหรือประกาศที่ส่งจากสำนักการท่องเที่ยวแคลิฟอร์เนีย

แบบฟอร์มการประเมินการท่องเที่ยว


อุตสาหกรรมการให้เช่ารถยนต์โดยสาร


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม